Menu

Bij een plotselinge hartstilstand - meestal door een hartinfarct -telt elke seconde. Reanimatie van levensbelang. Door hartmassage en mond-op-mondbeademing proberen we de zuurstofvoorziening naar de hersenen op gang te houden en beschadiging door gebrek aan zuurstof te voorkomen. Reanimatie in combinatie met de AED (Automatisch Externe Defibrillator) vergroot u de overlevingskans aanzienlijk.

In de cursus Reanimatie/AED leert u:

  • een hartstilstand herkennen;
  • reanimeren en een AED bedienen.

Afhankelijk van de certificerende instantie die u kiest kan de theorie doormiddel van e-learning worden geleerd. 

Examen en certificering

De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets. 
Reanimatie/AED cursussen kunnen we certificeren bij:

  • Nederlandse Reanimatie Raad / ERC;
  • Het Rode Kruis;
  • Het Oranje Kruis;
  • NIKTA;
  • CIBOT.