Menu

U leert wat u moet en laten wanneer u levensreddend moet handelen of (acute) hulp moet geven. Maar ook hoe u moet handelen in minder ernstige situaties.
De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theorie en aan kennis van het menselijke lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingezet.

Doel van de cursus
Het aanleren van de noodzakelijke eerste hulp die moet worden verleend aan een slachtoffer en aansluit bij de professionele hulpverlening.

Inhoud van de cursus
Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen van de ademhaling
 • stilstand van de bloedsomloop (reanimatie en AED)
 • ernstige uitwendige bloedingen
 • shock
 • uitwendige wonden
 • brandwonden
 • kneuzing en verstuiking
 • ontwrichting en botbreuken
 • oogletsels
 • vergiftiging
 • elektriciteitsongevallen
 • letsels door koude en warmte
 • vervoer over korte afstand
 • verband- en hulpmiddelen
 • en het menselijk lichaam

 

Afhankelijk van de certificerende instantie leert u de theorie door middel van e-learing.

Examen / certificering

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

De manier waarop dat gebeurd hangt af van de gekozen certificering. Hetzelfde geldt voor de geldigheidsperiode van het certificaat. 

Eerste hulp cursussen kunnen we certificeren bij:

 • Het Rode Kruis
 • Het Oranje Kruis
 • NKTA
 • CIBO

Herhalingscurus

Een gediplomeerde EHBO´er moet te allen tijde in staat zijn om adequaat te handelen. Daarom heeft een EHBO-diploma een beperkte geldigheid (één of twee jaar). Wel kan een diploma verlengd worden. Daarvoor moet, voor het verlopen van het huidige diploma, aangetoond worden dat u nog voldoende bekwaam bent. Dat kan door zogenaamde competentie testen. Omdat de kennis en de handelingen goed op peil te houden adviseren wij jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

In de herhalingscursussen wordt niet simpel weg herhaald wat al in de basiscursus verteld en geoefend is, maar worden de onderwerpen vooral uitgediept en vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hierdoor wordt u ook meer een meer ervaren in het verlenen van EHBO, zelfs wanneer u het nog nooit in de praktijk hebt moeten toepassen.