Menu

Voor medewerkers in de kinderopvang verplicht om voldoende kennis te hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. Dit maakt onderdeel uit van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet richt zich op de kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

In deze cursus leert u alle vaardigheden die volledig zijn toegespitst op slachtoffers in de kinderleeftijd.

Hieronder treft u de vaardigheden die u leert tijdens de cursus:

 • observeren van kind veiligheid
 • eerste hulp verlenen
 • controleren van de vitale functies
 • reanimatie en AED bij kinderen
 • uitwendige verwondingen
 • brandwonden
 • kneuzing en verstuiking
 • ontwrichting, botbreuken
 • kindermishandeling
 • vergiftiging
 • specifieke letsels bij kinderen
 • zorg voor het zieke kind
 • alarmeren hulpdiensten
 • brand en gevaren van brand
 • beginnende branden blussen
 • ontruiming
 • communicatie

 Afhankelijk van de certificerende instantie kunt u er voor kiezen de theorie door middel van e-learing eigen te maken.

Examen en certificering

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

BHV cursussen certificeren we bij:

 • NKTA
 • CIBO